Description

השופטת רות לבהרֿ שרון בפנינו ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום בתל אביב (כב’ השופט ירון בשן) שניתן בת.א. 69024/04, ביום 24.07.10, במסגרתו נדחתה תביעת המערערים להכיר באירוע במסגרתו נפגע המערער 1 כתאונת דרכים. העובדות ופסק דינו של בית משפט קמא 1. בפני בית משפט קמא אוחדו תביעת מערער 1, ירון סולימן (להלן: “המערער”), לפיצוי בגין נזקי גוף לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל”ה-1975 (להלן: “חוק הפלת”ד), ותביעת השיבוב שהגיש מערער 2, המוסד לביטוח לאומי (להלן: “המל”ל”), כאשר לטענת המערערים יש לקבוע כי האירוע בו נפגע המערער הינו “תאונת דרכים” כהגדרתה בפלת”ד. הדיון פוצל ובית משפט קמא דן תחילה בשאלת החבות. 2. על פי גרסתו, נפגע המערער כאשר בעת שעמד בסמוך לאופנוע של מר אלפרון (להלן: “האופנוע של אלפרון” או “האופנוע המבוטח”), שהינו לקוח קבוע בחנותו, מתוך כוונה להזיז את האופנוע קרוב יותר לחנותו, ארע פיצוץ באופנוע אחר שעמד במקום (להלן: “האופנוע הממולכד”), זאת כשהמפתח כבר הוכנס על ידו למתנע. הפיצוץ גרם לפיצוץ באופנוע של אלפרון, כאשר בעקבות זאת נפצע המערער (ראו תמונה שצורפה כנספח 2 לתיק מוצגי המערערים). יצוין, כי על פי עדותו בבית המשפט, המערער לא הספיק להתניע את האופנוע של אלפרון בעת שהתרחש הפיצוץ, אם כי נשמעו גם גרסאות אחרות בעניין זה. האופנוע של אלפרון בוטח על ידי משיבה 1, המגן חברה לביטוח.......

קרא עוד
Description

1. בפניי כתב תביעה, אשר הוגש על ידי אורי לנקרי (להלן: “התובע”) ועל ידי המוסד לביטוח לאומי כנגד אשר פויכטונגר בע”מ (להלן: “פויכטונגר”), כנגד מגדל חברה לביטוח בע”מ (המבטחת של פויכטונגר) (להלן: “מגדל”) וכנגד דניה סיבוס בע”מ (להלן: “דניה סיבוס”), וכן הודעת צד שלישי, אשר נשלחה על ידי דניה סיבוס כנגד פויכטונגר וכנגד מגדל, וכן כנגד נכסי זיסאפל בע”מ וכנגד המגן חברה לביטוח בע”מ (להלן: “המגן”). העובדות הצריכות לעניין 2. דניה סיבוס הינה חברה קבלנית, אשר הקימה מבנה תעשיה ברח’ ראול וולנברג 24 בתל אביב (להלן: “האתר”), ואילו פויכטונגר ביצעה באתר הבניה את עבודות החשמל, כקבלן משנה של דניה סיבוס. 3. התובע היה מנהל עבודה באתר מטעם פויכטונגר, ולמעט מנהל הפרוייקט מטעם פויכטונגר, שלא שהה באתר באופן קבוע, היה התובע העובד הבכיר באתר מטעם פויכטונגר (עמ’ 137 לפרוטוקול, שורות 32-30). 4. בתאריך 25.7.99 נכנס התובע לחדר המפוחים הממוקם באחת מקומות המרתף של המבנה, ונפל לתוך פיר בעומק של כארבעה מטרים. התובע נפצע קשה כתוצאה מנפילתו, ומכאן התובענה שהגיש כנגד מעבידתו – פויכטונגר וכנגד הקבלן הראשי באתר – דניה סיבוס, כאשר לטענתו הם האחראיים להתרחשות התאונה ולנזקיו. 5. דניה סיבוס הגישה הודעת צד שלישי כנגד פויכטונגר וכנגד נכסי זיסאפל וכן כנגד מבטחיהן וכנגד המגן. באשר למגן – הודעת צד שלישי הוגשה משום שבמועד הרלבנטי לתאונה נשוא כתב.......

קרא עוד
Description

מבוא 1. לפני תביעת התובע יליד 1936, חי בנפרד מאשתו, בגין נזקי גוף שנגרמו לו בתאונה שאירעה, לטענתו, ביום 12.6.08 בשעה 13:00 לערך. (להלן: “התאונה”). לטענת התובע, בעת שצעד ברחוב תרמ”ב פינת רחוב הרצל בעיר ראשון לציון, על מדרכה שבורה ומשובשת ובה מהמורות, נפל ונפגע. 2. התביעה הוגשה כנגד הנתבעת 1 – עירית ראשון לציון (להלן: “העיריה”) וכנגד מבטחתה, הנתבעת מס’ 2 כלל חברה לביטוח בע”מ (להלן: “המבטחת”). (העיריה והמבטחת ייקראו להלן לשם הקיצור: “הנתבעות”). 3. המחלוקת שבין הצדדים הינה בשאלת החבות ושיעור הנזק. 4. פסק הדין ניתן לאחר שהובאו בפני הראיות כדלקמן: ראיות התובע: עדויות התובע ובנו מר משה בודאי (להלן: “הבן”), הגב’ אילנה לימסנקי, המשמשת כמנהלת החשבונות הראשית בבית האבות הסיעודי “אחוזת ראשונים” (להלן: “אחוזת ראשונים”), הגב’ אתי עבודי ממחלקת החשבונות בביה”ח “אסף הרופא” ותצהירי עדויותיהם הראשיות של התובע, הבן והגב’ לימנסקי. ראיות הנתבעות: איש מד”א – מר דורון סיקרון. כן הוגש ע”י הצדדים תיעוד, לרבות חוות דעת רפואיות כמפורט בהמשך. כמו כן שמעתי את סיכומיהם בע”פ של ב”כ בעלי הדין. 5. כל ההדגשות להלן אינן מופיעות במקור, אלא אם יאמר אחרת. תמצית טענות הצדדים תמצית טענות התובע 6. אביא להלן את תמצית טענות התובע בשאלת החבות:  העירייה הינה בעלת המקרקעין והרשות הציבורית הממונה על תקינות המדרכות והכבישים במקום הנפילה והיא אחראית באחריות מושגית וקונקרטית כלפי התובע;  הוכח כי התובע נפל.......

קרא עוד
Description

רקע עובדתי, התביעה וטענות הצדדים 1.התובעת 1 (התובעת) היא הבעלים והמנהלת של תובעת 3, חברת מרכז דניאל הבחירה החופשית בע”מ (מרכז דניאל אוהעסק), חברה העורכת סדנאות וטיפולים אלטרנטיביים. תובע 2 (התובע) הוא אחיה של התובעת ומשמש כמנהל חשבונות במרכז דניאל. 2. הנתבע הוא בן זוגה של גב’ אלה אלרם, שעבדה במרכז דניאל כפקידת קבלה במשך כחודשיים ימים וסיימה את עבודתה במהלך חודש יולי 2010 (גב’ אלרם אואשת הנתבע). 3. יום לאחר שגב’ אלרם הפסיקה את עבודתה במרכז דניאל, פרסם הנתבע מאמר אודות מרכז דניאל, בבלוג אישי שהוא מנהל, תחת הכותרת “מרכז ‘דניאל’ ביהוד – אין בחירה חופשית“. בין השאר, כתב כי העסק מנוהל בדרך של נוכלות, תוך קיפוח העובדים והשלטת “שלטון פחד”, כינה את התובעים “נוכלים”, תוך ציון שמם, וקרא לציבור להימנע מלהגיע למרכז על מנת שלא יהיה “שותף לפשע”. בגין פרסום זה הגישו התובעים תביעה זו, לפיצוי סטטוטורי ללא הוכחת נזק, בסך כולל של 105,000₪ (35,000 ₪ עבור כל תובע). 4.לטענת התובעים, הנתבע פתח במסע של הפצת לשון הרע נגדם. הנתבע לא הסתפק במאמר המשמיץ והפוגעני וליבה והוסיף לשון הרע גם במסגרת התגוביות (TALK-BACK). את המאמר כתב במטרה להשפיל את התובעים ולבזותם ולפגוע במשלח ידם. בכך גרם להם לנזקים רבים ובכלל זה, נזקים לשמם הטוב, לאמינותם בקרב הלקוחות הפוטנציאלים,.......

קרא עוד
Description

רקע תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף אשר נגרמו לתובע, מר אללון אסמירו (להלן: “התובע”), במסגרת עבודה אותה ביצע עבור הנתבעת, חברת “זיו פולימרים בע”מ” (להלן: “הנתבעת”). הנתבעים 2 ו-4 הם בעלים ומנהלים של הנתבעת 1. התובע אשר היה עולה חדש ולמד באולפן, עבד אצל התובעת כאשר לא היה עסוק בלימודים, מספר שעות, או ימים בשבוע, אך לא ברציפות. נתבע 3 גר בחו”ל והעביר מניותיו לנתבעת 2, לא הגיש כתב הגה ולא נטל חלק בדיון, והתביעה כלפיו למעשה נזנחה, כפי שגם נזנחה כלפי הנתבעת 2. הנתבעת עסקה בהכנת תבליטים, והיה לה מפעל במושב ליימן: במפעל היו מכונות שונות לצורך הייצור. בשנים 2003-2004 הנתבע 4 חלה, ועקב כך המפעל היה מושבת. התובע נפצע כאשר מכסה מכונה בשטח הנתבעת נפל על ידו השמאלית ופגע באגודלו (להלן: “התאונה”). התאונה התרחשה ביום 16.8.04. התובע החל עבודתו אצל הנתבעת ביום 13.6.04, כאשר הנתבעת 2 והנתבע 4 פנו לאולפן להציע עבודה, אותה עת התובע שהה בארץ מספר חודשים. אין מחלוקת על עובדות אלו. המחלוקת היא מבחינה משפטית לעניין אחריותם של הנתבעים לפגיעה. מחלוקת זו מבוססת על המחלוקת העובדתית בעניין נסיבות אירוע התאונה עצמה, דהיינו: האם התובע עבד על המכונה על פי הוראות הנתבעים או מי מהם, שכן זה היה חלק מעבודתו בדרך של שגרה, או האם על.......

קרא עוד
Description

מבוא: 1. עסקינן בתביעה לנזקי גוף שנגרמו לתובע, לטענתו, בשל רשלנות הנתבעת שהתבטאה בהיעדר טיפול רפואי נדרש, שעה שהובהל לבית החולים וולפסון (להלן: “בית החולים; בית חולים וולפסון“) בזמנים הרלוונטיים לתביעה. כתוצאה מהטיפול הרשלני כאמור נגרם לו, לטענתו, נזק גוף חמור עד כדי כך שבעטיו הוא מצוי עד היום בכיסא גלגלים. 2. המחלוקת בין הצדדים נוגעת הן לשאלת האחריות והן לשאלת גובה הנזק, ככל שתמצא אחריות. 3. בטרם דיון, יובהרו להלן מספר מונחים רפואיים רלוונטיים: א. לחץ דם סיסטולי: לחץ דם הינו הלחץ המופעל על דפנות כלי הדם על ידי הדם הזורם בתוכם. לחץ זה מתואר ביחידות של מילימטר כספית ומבוטא בעזרת שני ערכים. הערך הגבוה המכונה לחץ דם סיסטולי מבטא את הלחץ המופעל על דפנות כלי הדם בזמן התכווצות שריר הלב ו”זריקת” הדם לתוך כלי הדם הגדולים. ב. בדיקת א.ק.ג.: רישום הפעילות החשמלית של הלב. בדיקת א.ק.ג. מאבחנת, בין השאר, מצב של פרפור שיכול גם לגרום לתסחיף שיוביל לאירוע מוחי. ג. אירוע מוחי (C.V.Aׂ): אירוע שנגרם מהפרעה באספקת הדם למוח. הגבלה בזרימת הדם גורמת למצוקת חמצן ומוות של תאים במוח. שבץ נגרם לרוב מתסחיף החוסם עורק המספק דם למוח, ולעיתים נדירות יותר מדימום במוח. גורמי הסיכון לשבץ כוללים יתר לחץ דם, אירוע קודם של שבץ או אירוע איסכמי זמני,.......

קרא עוד
Description

1. התביעה שבפניי היא תביעה נזיקית שהגיש התובע בגין נזקים אשר נגרמו לו, לטענתו, נוכח התנהלות רשלנית, ונוכח מצגי שווא שהוצגו בפניו על ידי נציגים מוסמכים של עיריית ירושלים בכל הנוגע לזכאותו לרישיון רוכלות ולהפעלתו בעיר ירושלים. 2. התובע טוען כי המוסמכים מטעם העירייה, או לכל הפחות אלו שהציגו עצמם כמוסמכים, דוגמת ממלא מקום הממונה על רישוי עסקים, מנהל מחלקת רישוי ופיקוח ואף סגן ראש העיר, הציגו בפניו שורה של מצגים ברורים ושאינם משתמעים לשני פנים, אשר גרמו לו לפעול ולהרע את מצבו. עוד טוען התובע כי כאזרח מהשורה הוא לא ידע ולא צריך היה לדעת מה הם המבנה הארגוני ומארג הסמכויות אצל הנתבעת, ועל כן פעל בהתאם להוראות שניתנו לו על ידי אותם פקידים. עוד טוען התובע כי הנתבעת ממשיכה לסכל את ניסיונותיו להשיג רישיון רוכלות שיתאים למגבלותיו הפיזיות, הבריאותיות והאחרות. 3. לטענת התובע, הנתבעת הציגה בהגנתה גרסה פתלתלה ולא ברורה, אשר במהלך שלב הבאת הראיות קרסה כמגדל קלפים, כאשר כל טענה שעלתה, הוכחה כלא נכונה ושאינה משקפת את המציאות. 4. לטענת הנתבעת, לתובע ניתן אישור זמני לדוכן רוכלות במידות 2X1.2X 2.15. עוד לטענתה, במועד כלשהו שלפני 15.5.08 פעל התובע על דעת עצמו, ללא אישור, ובניגוד להתחייבותו הראשונית ולאישורים הזמניים שקיבל, יצק משטח בטון בגודל של כ- 18 מ”ר ועליו קבע מבנה מפח במידות.......

קרא עוד
Description

כללי: 1. תביעה כספית לתשלום פיצויים בגין נזקי גוף, שנגרמו לתובע 1, בתאונת דרכים, בהתאם לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל”ה-1975 (להלן: “החוק“). על העובדות, הטענות וההליכים: 2. התובע 1, פלוני (להלן: “התובע“), נפגע בתאונת דרכים ביום 11.3.2008 בהיותו הולך רגל, כבן 16 שנים ובעת שחצה כביש רחב. רכב בו נהג הנתבע 3, המבוטח כדין אצל הנתבעת 4, פגע ברכב אחר בו נהג נתבע 1, המבוטח כדין אצל נתבעת 2, וזה פגע בתובע (להלן: “התאונה“). 3. כתוצאה מהתאונה הובהל התובע לבית החולים וולפסון ואושפז במחלקה לטיפול נמרץ ילדים, שם אובחן כסובל משבר סופרא טרוכנטרי בירך שמאל, שבר של האצטבולום משמאל, שבר סופראקונדילרי משמאל וכן פגיעת מעיכה קשה של כף רגל ימין עם Degloving ושברים בטיביאה ובאצטבולום. לתובע בוצעו קיבועי שברים בירך שמאל וכן בוצעה הטרייה ותפירה חלקית של הנזקים בכף רגל ימין. ביום 13.3.2008 הועבר התובע למחלקה האורטופדית לילדים בבית החולים אסף הרופא לצורך טיפול בתא לחץ בניסיון להציל את כף רגלו הימנית מכריתה. לאחר מספר ימים בהם טופלה רגלו הימנית, בתא לחץ, כ-7 פעמים, חלה החמרה קלינית ורנטגנית והוחלט לבצע כריתה. ביום 18.3.2008 עבר התובע כריתה חלקית של כף רגל ימין שלאחריה הועבר ליחידה לטיפול נמרץ ילדים, להמשך השגחה, ומשם למחלקת פלסטיקה לצורך המשך טיפול שיקומי בכף הרגל. ביום 22.4.2008 הועבר התובע.......

קרא עוד
נגישות