קצבת נכות כללית היא קצבה חודשית המשולמת למי שליקוי גופני, שכלי או נפשי פוגע ביכולתו להשתכר למחייתו או לתפקד ב- 60% לפחות, ובמשק הבית (לאשה עקרת בית), ב-50% לפחות.

כדי לקבוע את דרגת אי כושר ההשתכרות יש להגיש תביעה להכרה בנכות, ובהתאמה יש לעבור ועדה רפואית שתקבע מהם אחוזי הנכות הרפואית שנותרה לנפגע.

מי אם כן זכאי לקצבת נכות כללית?

  • מבוטח/ת תושה ישראל מגיל 18 ועד גיל הפרישה, שעקב ליקוי גופני, שכלי או נפשי מתקיים לגביו אחד מהתנאים הבאים:
  1. אין לו כושר להשתכר מעבודה או ממשלח יד או שכושרו להשתכר צומצם עקב הליקוי ב–60% או יותר ועקרת בית כ- 50% כאמור לעיל.
  2. אין לו הכנסה בפועל מעבודה או ממשלח יד.
  3. הכנסתו מעבודה אינה עולה על 60% מהשכר הממוצע (4,984 ש”ח החל מיום 01.01.2012) – למי שזכאי לקצבה לתקופה ממושכת או שיש לו ליקוי חמור (נקבעה לו נכות רפואית בשיעור 70% ומעלה, או 40% לפחות לפי סעיף 33 ו/או 91, או שהוא היה זכאי לקצבת נכות 60 חודשים בתקופה שבין יום 01.08.2002 ליום 31.07.2009).
  4. הכנסתו מעבודה או ממשלח יד אינה עולה על 45% מהשכר הממוצע (3,879 ש”ח החל מיום 01.01.2012) – למי שזכאי לקצבה לתקופה שאינה ממושכת ואין לו ליקוי חמור כפי שפורט בסעיף הקודם.

 

במקרים הבאים עקרת בית תיחשב כעובדת וייבדק כושרה להשתכר:

  1. היא עבדה כשכירה או כעצמאית 12 חודשים רצופים או 24 חודשים לא רצופים ב-48 החודשים שקדמו להגשת התביעה (או שקדמו להפסקת העבודה – למי שהפסיקה לעבוד לאחר הגשת התביעה).
  2. היא חיה בנפרד מבן זוגה ולא גרה עמו ב-24 החודשים שקדמו להגשת התביעה או לאחריה.

 

 

למשרדינו נסיון רב בסיוע בהגשת תביעות לנכות כללית, הן בתביעות לביטוח הלאומי והן בייצוג והכנה לקראת הוועדה הרפואית. לשם תיאום פגישה ללא התחייבות עם עורכי הדין של משרדנו, נא צור קשר למספר: 08-6526525.

נגישות